מ"א

200 מ"א

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
200 מ"א
בוגרות02:35.29בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1802:35.29בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1702:35.29בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1602:35.29בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1502:35.29בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1402:39.90בר סויסה2007ראשל"צ
גיל 1302:39.23תום מיניס2018וינגייט
גיל 1202:40.90בר סויסה2005ק.ביאליק
גיל 1102:51.98בר סויסה2004ק.ביאליק
גיל 10

400 מ"א

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
400 מטר
בוגרות05:26.67הדס פרידמן1997ק.ביאליק
גיל 1805:26.67הדס פרידמן1997ק.ביאליק
גיל 1705:26.67הדס פרידמן1997ק.ביאליק
גיל 1605:26.67הדס פרידמן1997ק.ביאליק
גיל 1505:32.42בר סויסה2008רחובות
גיל 1405:37.57בר סויסה2006ק.ביאליק
גיל 1305:37.57בר סויסה2006ק.ביאליק
גיל 1205:46.70בר סויסה2005בת ים
גיל 1107:21.88נוגה רשף2009שער הנגב
גיל 1007:21.88נוגה רשף2009שער הנגב