חזה

50 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
מטר 50
בוגרות00:39.01איה רן2002וינגייט
גיל 1800:39.01איה רן2002וינגייט
גיל 1700:39.01איה רן2002וינגייט
גיל 1600:39.01איה רן2002וינגייט
גיל 1500:40.47אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1400:40.47אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1300:43.50בר סויסה2005נס-ציונה
גיל 1200:43.50בר סויסה2005נס-ציונה
גיל 1100:44.20בר סויסה2004נס-ציונה
גיל 1000:46.60בר סויסה2003נס-ציונה

100 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
100 מטר
בוגרות01:21.10מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1801:21.10מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1701:21.10מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1601:28.87אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1501:28.87אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1401:28.87אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1301:29.40אלמוג סויסה2006בפר גלעדי
גיל 1201:30.25אלמוג סויסה2005בפר גלעדי
גיל 1101:39.24בר סויסה2004נס-ציונה
גיל 1001:41.33בר סויסה2003נס-ציונה

200 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
200 מטר
בוגרות02:54.00מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1802:54.00מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1702:54.00מורן מצרי1997ק.ביאליק
גיל 1603:11.13אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1503:11.13אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1403:11.13אלמוג סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1303:12.13אלמוג סויסה2005כפר גלעדי
גיל 1203:13.89אלמוג סויסה2005כפר גלעדי
גיל 1103:28.86אלמוג סויסה2004וינגייט
גיל 1003:48.01נוגה רשף2009בת-ים