גב

50 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
מטר 50
בוגרות00:32.33בר סויסה2008נס-ציונה
גיל 1800:32.33בר סויסה2008נס-ציונה
גיל 1700:32.33בר סויסה2008נס-ציונה
גיל 1600:32.33בר סויסה2008נס-ציונה
גיל 1500:32.33בר סויסה2008נס-ציונה
גיל 1400:32.71בר סויסה2007ראשל"צ
גיל 1300:33.47בר סויסה2006ראשל"צ
גיל 1200:34.96בר סויסה2005נס-ציונה
גיל 1100:35.49בר סויסה2004ק.ביאליק
גיל 1000:40.26בר סויסה2003נס-ציונה

100 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
100 מטר
בוגרות01:08.48בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1801:08.48בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1701:08.48בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1601:08.48בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1501:08.48בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1401:09.95בר סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1301:11.33בר סויסה2005כפר גלעדי
גיל 1201:14.41תום מיניס2017וינגייט
גיל 1101:16.11בר סויסה2004ק.ביאליק
גיל 10

200 מטר

השיאתוצאהשםתאריך השיאמקום
200 מטר
בוגרות02:24.93בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1802:24.93בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1702:24.93בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1602:24.93בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1502:24.93בר סויסה2008אשדות יעקב
גיל 1402:28.38בר סויסה2007ק.ביאליק
גיל 1302:29.15בר סויסה2006חולון
גיל 1202:35.60בר סויסה2005חולון
גיל 1102:41.23בר סויסה2004ק.ביאליק
גיל 10