חתירה

50 מטר

השיאתוצאהשםשנת הישגמקום
100 מטר
בוגרות00:29.67בר סויסה2008ערד
גיל 1800:29.67בר סויסה2008ערד
גיל 1700:29.67בר סויסה2008ערד
גיל 1600:29.67בר סויסה2008ערד
גיל 1500:29.67בר סויסה2008ערד
גיל 1400:30.30בר סויסה2007נס- ציונה
גיל 1300:31.16בר סויסה2006נס-ציונה
גיל 1200:31.78בר סויסה2005ראשל"צ
גיל 1100:33.92בר סויסה2004נס-ציונה
גיל 1000:36.40בר סויסה2003חולון

100 מטר

השיאתוצאהשםשנת הישגמקום
100 מטר
בוגרות01:05.76בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1801:05.76בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1701:05.76בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1601:05.76בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1501:05.76בר סויסה2008ק.ביאליק
גיל 1401:07.25ערד גלבלום2003ק.ביאליק
גיל 1301:07.70בר סויסה2006נס-ציונה
גיל 1201:07.99בר סויסה2005ק.ביאליק
גיל 1101:11.90בר סויסה2004נס-ציונה
גיל 1001:15.60בר סויסה2003חולון

200 מטר

השיאתוצאהשםשנת הישגמקום
200 מטר
בוגרות02:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1802:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1702:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1602:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1502:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1402:22.40בר סויסה2007שער הנגב
גיל 1302:24.81תום מיניס2018וינגייט
גיל 1202:30.82אור ניר2005כפר גלעדי
גיל 1102:39.22בר סויסה2004נס-ציונה
גיל 1002:45.00בר סויסה2003חולון

400 מטר

השיאתוצאהשםשנת הישגמקום
400 מטר
בוגרות04:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1804:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1704:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1604:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1504:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1404:47.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1304:52.97אור ניר2006כפר גלעדי
גיל 1205:07.88אור ניר2005כפר גלעדי
גיל 1105:41.00בר סויסה2004ראשל"צ
גיל 1005:54.50בר סויסה2005נס-ציונה

800 מטר

השיאתוצאהשםשנת הישגמקום
800 מטר
בוגרות09:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1809:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1709:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1609:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1509:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1409:58.26אור ניר2007ק.ביאליק
גיל 1311:08.00בר סויסה2005נס-ציונה
גיל 1211:08.00בר סויסה2005נס-ציונה
גיל 11
גיל 10