ליגה נוער ובוגרים מחוז דרום – 18-19

 

    תוכנית ליגה נוער ובוגרים מחוז דרום

 

 רשאיים להשתתף בנות 06-בוגרות , בנים 05-בוגרים

 

מחזור –  1 –  19.10.2018

50 חתירה

100גב

200 מ"א

50 פרפר

100 חזה

200 חתירה

מחזור – 4 – 22.02.2019

50 גב

100 פרפר

50 חזה

200 חתירה

50 פרפר

200 גב

מחזור – 2 – 09.11.2018

50 גב

100 חתירה

400 מ"א

50 חזה

400 חתירה

200 חזה

מחזור – 5 – 24.05.2019

1500 חתירה

100 גב

200 פרפר

100 חזה

50 חתירה

200 מ"א

מחזור – 3 – 25.01.2019

200 פרפר

100 מ"א

800 חתירה

50 פרפר

200 גב

100 חזה

מחזור – 6 – 07.06.2019

200 חתירה

400 חתירה

800 חתירה

200 מ"א

100 חזה