ליגה צעירים מחוז דרום – 18-19 – תוכנית המשחים

מחזור 1 12/10/18   מחזור 5 01/03/2019
         
50 פרפר 9.10   50 פרפר 9.10
100 מ.א. 11.12.13.14   200 חזה 11.12.13.14
100 חזה 9.10   50 חתירה 9.10
50 חתירה 11.12.13.14   100 מ.א. 11.12.13.14
50 חתירה 9.10   100 מ.א. 9.10
200 גב 11.12.13.14   200 פרפר 11.12.13.14
       
         
מחזור 2 16/11/2018   מחזור 6 03/05/2019
         
50 גב 9.10   200 חתירה 9
100 פרפר 11.12.13.14   400 חתירה 10.11
100 מ.א 9.10   800 חתירה 12.13.14
50 גב 11.12.13.14   200 מ.א. 9.10
200 חתירה 9.10   100 חזה 11.12.13.14
200 חתירה 11.12.13.14      
         
        מחזור 7 08/06/2019
מחזור 3 14/12/2018      
      50 פרפר 9.10
50 חזה 9.10   100 חזה 10.11.12.13.14
100 חתירה 11.12.13.14   50 גב 9.10
100 גב 9.10   100 חתירה 10.11.12.13.14
50 פרפר 11.12.13.14   50 חזה 9.10
100 חתירה 9.10   100 פרפר 10.11.12.13.14
200 מ.א 11.12.13.14   50 חתירה 9.10
      100 גב 10.11.12.13.14
      400 מ.א. פתוח לכולם
מחזור 4 02/01/2019      
         
100 פרפר 9.10      
400 חתירה 11.12.13.14      
200 חזה 9.10      
50 חזה 11.12.13.14      
50 גב 9.10      
100 גב 11.12.13.14